Dưới đây là các điều khoản cam kết và đồng ý cam kết khi sử dụng Auto VLV Pro

1. Điều 1: CAM KẾT Auto không can thiệp vào game, không gây ảnh hưởng đến game, không làm người sử dụng bị khóa tài khoản

2. Điều 2: CAM KẾT Auto không chứa bất kỳ phần mềm độc hại gây ảnh hưởng đến máy người sử dụng.

3. Điều 3: CAM KẾT mang đến các tính năng hấp dẫn, phát triển auto lâu dài nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Định hướng tiện lợi, dễ dàng, sử dụng và chơi game hiệu quả

Trân trọng,
Nhóm Phát Triển Auto TSM Pro
Smart Solutions Group