Hướng dẫn cài đặt giả lập NoxPlayer

– Bước 1: Tải giả lập NoxPlayer tại đây

– Bước 2: Chạy file vừa tải và bấm cài đặt (nên để mặt định, không nên chỉnh gì cả)

– Bước 3: Sau khi cài xong, bạn sẽ có 2 biểu tượng ở màn hình Desktop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *